Úvod   |   Informácie   |   On-line katalóg   |   Download zóna   |   BoltRight   |   Kontakt   |   !!! FÓRUM !!!  

O BoltRight


       Hi-Force BoltRight je softwarový program navrhnutý na asistenciu inžinierov v ropnom, plynárenskom, petrochemickom, energetickom priemysle a pre širokú škálu iných priemyselných odvetví, kde existujú potreby na vyhotovenia presných a zhodných skrutkových spojov. Program umožní užívateľovi zadefinovať kľúčové údaje týkajúce sa veľkosti príruby a typu - pre všetky ANSI/ASME, API a ISO typy prírub spolu s materiálom, materiálom a typom tesnenia, prevádzkovou teplotou, prednostnou alebo predpísanou metódu napínania svorníkov (krútiaci moment alebo priame napínanie), aplikáciou maziva na redukciu trenia pri uťahovaní, alebo aplikovanou hodnotou súčiniteľa šmykového trenia nevyhnutného pre momentové uťahovanie. Opiera sa o zadané informácie, program BoltRight bude analyzovať všetky údaje a vyprodukuje komplexný výpočtový formulár spolu s požadovaným krútiacim momentom a počtom napínaní na dosiahnutie presného a správneho vyhotovenia spoja.


       BoltRight je tiež schopný vytvárať individuálne napínacie procedúry pre jednotlivé spojenie svorníkov, ktoré môžu zahŕňať špecifickú informáciu ako: meno továrne, meno zhotoviteľskej spoločnosti, priradené referenčné číslo a akékoľvek zvláštne poznámky, ku ktorým má užívateľ jednoduchý prístup. Tieto individuálne procedúry napínania možno tiež pridať do majiteľovho zoznamu spojov, napríklad staviteľ a/alebo operátor komplexnej realizácie databázového systému prírub. Obe metódy individuálneho napínania a hlavného registra spojov môžu byť vytlačené alebo uložené v elektronickej forme.

       Tento program je schopný vypočítať nielen hodnotu krútiaceho momentu, hodnotu napínania, ale stanoví aj požadovanú hodnotu tlaku na pumpe pre vybrané Hi-Force hydraulické kľúče alebo napínače svorníkov. Vo väčšine prípadov program ponúka viac možností pre voľbu vhodného Hi-Force náradia založenom na aplikovaní krútiaceho momentu alebo hodnoty napätia a navrhne odporúčaný technologický postup vyhotovenia. Pre jednoduché použitie BoltRight obsahuje aj podrobné technické informácie o každom Hi-Force náradí, ale aj jeho vhodnosť pre jednotlivé aplikácie.

Bližšie informácie       Pre napínacie aplikácie BoltRight tiež ponúka užívateľom možnosť 25%, 33%, 50% a 100% voľby simultánneho napínania svorníkov spolu s platným A a B nastavením tlaku pumpy pre všetky možnosti, okrem 100% simultálneho predpínania, kde je len jedna požadovaná hodnota nastavenia tlaku. Pre aplikácie s momentovým kľúčom BoltRight program vypočíta požadovanú hodnotu nastavenia tlaku na pumpe na 25%, 50%, 100% aplikovaného výstupného uťahovacieho momentu, ktorý je odporúčaný pri trojstupňovej procedúre pokiaľ je použitý samotný hydraulický momentový kľúč na uťahovanie viacerých svorníkov na prírube v úplne opačnom poradí. Napínacia procedúra tiež nutne vyžaduje očíslovanie svorníkov na zaistenie správneho poradia pre utiahnutie jednotlivých svorníkov.


© 2012 matthew, Inc. All Rights Reserved - mail